Zebrania w roku 2016

Na wczorajszym (8.11) zebraniu Stowarzyszenia „Brzezinka Razem” poruszone zostały między innymi poniższe tematy:

– poprawa stanu nawierzchni ulic Stryjskiej, Wileńskiej, Lwowskiej i Tarnopolskiej.

– omówienie zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie starego osiedla (nowe znaki poziome i pionowe na skrzyżowaniach).

– propozycja rozpoczęcia tematu utworzenia ścieżki rowerowej pomiędzy Brzezinką a Kleszczowem.

– Stowarzyszenie „Brzezinka Razem” pochyliło się nad kwestią usportowienia młodzieży z Brzezinki i zaproponowało zawiązanie klubu sportowego, który rozpocząłby pracę u podstaw z kolejnymi rocznikami brzezińskiej młodzieży. Szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższej przyszłości.

– kwestia dalszej gazyfikacji osiedla Brzezinka – w okolicach marca przyszłego roku powinny zostać nią objęte ulice Radomska, część Zakopiańskiej, Kielecka, Koszalińska i Sopocka.

– temat rewitalizacji terenu lasu Fazanica.

Ponadto na zebraniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia, w którego skład weszli:
– Przewodniczący: Krzysztof Czapla
– Zastępca: Tomasz Włoczyk
– Sekretarz: Andrzej Chodorowski

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:
– Przewodniczący: Gerard Spyrka
– Teresa Polloczek
– Julia Widuch


Na wczorajszym (15.06) zebraniu stowarzyszenia „Brzezinka Razem” omówione zostały m.in. poniższe tematy:

– Dyskusja dotycząca przebiegu głosowania na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016,

– Sprawy organizacyjne Dożynek 2016, opracowanie programu, podział obowiązków, plan działania.

– Kwestia zanieczyszczeń i hałasu ze strony zakładów na Specjalnej Strefie Ekonomicznej i kroki podejmowane przez Stowarzyszenie celem ich ograniczenia.

– Drobne sprawy bieżące dotyczące dróg itp.

Kolejne otwarte zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 11 sierpnia 2016r. o godzinie 19:00 w Parafialnym Domu Kultury przy ul. Zamojskiej 8. Serdecznie zapraszamy!


Na dzisiejszym (31.05) roboczym zebraniu Stowarzyszenia „Brzezinka Razem” ustalono m.in. szczegóły kampanii informacyjnej dotyczącej głosowania na projekt z Budżetu Obywatelskiego 2016.
UWAGA! Zmianie uległ termin kolejnego regularnego zebrania Stowarzyszenia – nowy termin to 15 czerwca, godzina 19:00 w Parafialnym Domu Kultury w Gliwicach-Brzezince (ul. Zamojska 8).


Na zebraniu 10.05.2016r. stowarzyszenia „Brzezinka Razem” poruszone zostały m.in. poniższe tematy:

– Kwestie związane z Budżetem Obywatelskim 2016 – inwestycja zgłoszona dla Brzezinki została zaakceptowana pod tytułem „Budowa siłowni na wolnym powietrzu” – w ramach projektu zostanie zrealizowana siłownia + ławki + stół do ping-ponga + stoły do gry w szachy. Obecnie trwa kampania informacyjna, głosowanie rozpocznie się 6.06 i potrwa do 4.07. Głosować będzie można w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz przez Internet.
– Podsumowanie zrealizowanych punktów z ostatniego zebrania – pobocze na skrzyżowaniu ulic Radomskiej i Siedleckiej zostało utwardzone, strona www.brzezinka.info została reaktywowana.
– Sprawy organizacyjne Dożynek 2016.
– Problem zanieczyszczeń i hałasu ze strony firm na Strefie Ekonomicznej – stowarzyszenie odbyło spotkanie z jedną z firm i opracowuje plan zniwelowania tych niedogodności.
– Złożone zostało pismo dotyczące zakazu używania sygnałów dźwiękowych na całej Strefie Ekonomicznej.
– Kwestia chodnika na ulicy Kozielskiej – odcinek pomiędzy Brzezinką a Starymi Gliwicami. Stowarzyszenie poruszy ponownie temat budowy chodnika w tym miejscu.
– Sprawa postawienia oświetlenia ulicznego na ulicach Sandomierskiej, Puławskiej, Augustowskiej i Wałbrzyskiej. Stowarzyszenie sprawdzi stan sprawy i ewentualnie ponownie złoży pismo do Urzędu Miasta.
– Pomysł, aby na działce przy ulicy Kozielskiej i Wyczółkowskiego przeznaczonej pod teren usługowy ustalić pas zieleni z drzewami – od strony domów przy ulicach Gnieźnieńskiej, Żywieckiej, Łódzkiej i Radomskiej.
Następne zebranie odbędzie się 14 czerwca 2016r. o godzinie 19:00 w Parafialnym Domu Kultury w Gliwicach-Brzezince.


Na spotkaniu (12.04.2016r.) stowarzyszenia „Brzezinka Razem” poruszone zostały m.in. poniższe tematy:

– dyskusja dotycząca złożonego projektu rewitalizacji terenu zielonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Wycena, szczegóły. Ogłoszenie zakwalifikowanych zadań – 9.05.2016r., początek głosowania – 6.06.2016r.,

– kwestia poprawienia stanu nawierzchni pobocza na skrzyżowaniu ulic Siedleckiej i Radomskiej,

– organizacja Dożynek 2016 – ustalenia wstępne,

– kwestia przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym „Brzezinka Kielecka”,

– podjęcie działań względem zanieczyszczeń i hałasu produkowanych przez zakłady ze Strefy Ekonomicznej, propozycje ograniczenia hałasu płynącego ze strony KSSE,

– interwencja w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Wyczółkowskiego, prośba o interwencję Rady Miasta Gliwice,

– kwestia zanieczyszczenia niską emisją na terenie osiedla w okresie zimowym. Pomysł rozpoczęcia kampanii edukacyjnej.

– skarpowanie pobocza ulicy Kozielskiej między skrzyżowaniem z ulicą Wyczółkowskiego a skrzyżowaniem z ul. Rzeszowską.

Następne spotkanie odbędzie się 10 maja o godzinie 19:00 w restauracji „Chata Polaka”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych życiem dzielnicy – spotkania są otwarte


Na spotkaniu (15.03.2016) stowarzyszenia „Brzezinka Razem” poruszone zostały m.in. poniższe kwestie:

– Dyskusja dotycząca wniosku do Budżetu Obywatelskiego, omówienie procedury. Wniosek stowarzyszenia dla Brzezinki jest już gotowy – zostanie złożony do Urzędu Miasta w dniu 16.03.2016 r. Omówienie projektu dotyczącego placu pomiędzy ulicami Olsztyńską, Łódzką, Rzeszowską i Gnieźnieńską. Projekt jako zadanie wieloletnie będzie realizowany etapami.

– Kwestia oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym „Brzezinka-Kielecka”. Propozycja wnioskowania o przejście dla pieszych przy ww. przystanku. Propozycja wniosku o wybrukowanie nawierzchni przystanku „Brzezinka droga do Łabęd”.

– Problem braku ronda na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej – Stowarzyszenie ponownie wnioskuje do Zarządu Dróg Miejskich o przyspieszenie prac nad wykonaniem tej inwestycji, a także o opinię do Komendy Miejskiej Policji.

– Dyskusja dotycząca szkodliwej niskiej emisji na terenie osiedla.

– Skarpowanie pobocza ulicy Kozielskiej na obszarze od skrzyżowania z ulicą Wyczółkowskiego w kierunku centrum miasta.

Następne spotkanie odbędzie się 12.04.2016 r. (wtorek) o godzinie 19:00 w restauracji „Chata Polaka” – spotkania mają charakter otwarty, każdy Mieszkaniec może na nie przybyć.


Na spotkaniu (11.02.2016) stowarzyszenia Brzezinka Razem omawiane były m.in. poniższe tematy:

– Dyskusja dotycząca nowego Budżetu Obywatelskiego 2016, pomysły możliwych inwestycji i zorganizowania spotkania informacyjnego dla Mieszkańców.

– Kwestia zakończonego remontu przystanku autobusowego „Brzezinka Kielecka”, następnym krokiem jest wnioskowanie o doświetlenie przystanku i stworzenie przejścia dla pieszych.

– Kwestia oświetlenia ulic Sandomierskiej, Puławskiej, Augustowskiej i Wałbrzyskiej.

Następne zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 15 marca o godzinie 19:30 w restauracji „Chata Polaka” (sala u góry). Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do dzielenia się swoimi pomysłami na rozwój naszej dzielnicy – poruszmy wspólnie kolejne tematy!

Brzezinka Razem


Na spotkaniu (19.01.2016r.) stowarzyszenia „Brzezinka Razem” poruszone zostały między innymi poniższe tematy:

– dyskusja dotycząca nowego Budżetu Obywatelskiego 2016, propozycje ewentualnych inwestycji dla Brzezinki – np. zagospodarowanie placu ulicach Łódzkiej, Gnieźnieńskiej, Olsztyńskiej i Rzeszowskiej, nowy plac zabaw na osiedlu, zagospodarowanie terenów zielonych na tzw. nowym osiedlu (część Brzezinki na południe od ul. Kozielskiej).

– sprawa zanieczyszczenia powietrza i hałasu ze strony Specjalnej Strefy Ekonomicznej i propozycje kroków możliwych do podjęcia.

– poprawa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych przy ulicach Kozielskiej i Płockiej.

Następne spotkanie, otwarte dla wszystkich Mieszkańców, odbędzie się 11 marca o godzinie 19:30 w restauracji „Chata Polaka”.


 

Share Button