Zebrania Rady 2015

03.11.2015 Zebranie Rady Osiedla

Na ostatnim zebraniu Rady Osiedla Brzezinka w Gliwicach poruszone zostały m.in. poniższe tematy:

– Podsumowanie całej 2,5-letniej kadencji Rady Osiedla.

– Kwestia instalacji urządzeń sportowych na placu zabaw przy Parafialnym Domu Kultury. Urządzenia mają zostać zainstalowane w tym tygodniu.

– Sprawa utworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Kozielskiej, na wysokości ulicy Wileńskiej.

– Podjęcie uchwały i złożenie pisma wraz z petycją Mieszkańców dotyczącego instalacji oświetlenia drogowego na ulicach Puławskiej, Sandomierskiej, Augustowskiej i Białostockiej.

– Złożenie pisma wraz z petycją Mieszkańców dotyczącego instalacji luster drogowych na skrzyżowaniach ulic Radomska-Zakopiańska oraz Zakopiańska-Siedlecka.

06.10.2015 Zebranie Rady Osiedla

Na zebraniu Rady Osiedla poruszane były m.in. poniższe tematy:

– Kwestia możliwej inwestycji w celu zainstalowania oświetlenia drogowego na ulicach Puławskiej, Sandomierskiej, Białostockiej i Augustowskiej.

– Kwestia budowy chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej, tuż przy ul. Wileńskiej.

– Dyskusja dotycząca unormowania ruchu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 celem zapewnienia bezpieczeństwa.

– Inicjatywa Rady Osiedla związana z instalacją luster drogowych na skrzyżowaniach ulic Radomska-Zakopiańska i Zakopiańska-Siedlecka.

– Podsumowanie finansowe i organizacyjne Dożynek 2015.

Następne zebranie odbędzie się 3 listopada 2015r., o godzinie 19:00 w restauracji „Chata Polaka”.

05.08.2015 Zebranie Rady Osiedl

Na wczorajszym (5-08-2015r.) zebraniu Rady Osiedla poruszane były m.in. następujące tematy:

– dyskusja dotycząca projektu MiejscowegoPlanu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Brzezinki na południe od ulicy Kozielskiej i wschód od ulicy Lubelskiej.

– sprawy organizacyjne Dożynek 2015, które odbędą się 13 września 2015. Szczegółowy plan już niedługo.

– drobne uwagi dotyczące przystanków, znaków, ulic i oświetlenia w kilku miejscach Brzezinki.

Następne zebranie odbędzie się w czwartek, 3. września o godzinie 19:00 w Parafialnym Domu Kultury przy ul. Zamojskiej 8.

02.06.2015 Zebranie Rady Osiedla

Na  zebraniu Rady Osiedla zostały poruszone m.in. poniższe tematy:

– Proces gazyfikacji Brzezinki – podsumowanie dyżurów Rady Osiedla związanych ze składaniem wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Zostaną rozwieszone dodatkowe ulotki informacyjne i zorganizowany kolejny dyżur Rady Osiedla w dniu 17.06 (środa) w godzinach 10:00 – 11:00 oraz 18:00 – 19:00 w Parafialnym Domu Kultury przy ul. Zamojskiej.

– Kwestia wybrukowania przestrzeni pod wiatą przystanku autobusowego Brzezinka – Kielecka wraz z jego doświetleniem. Rada Osiedla złoży stosowny wniosek.

– Dyskusja dotycząca propozycji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Brzezinki na zachód od ulic Lubelskiej i Bydgoskiej.

– Sprawy organizacyjne Dożynek 2015.

Następne zebranie Rady Osiedla z racji okresu wakacyjnego odbędzie się 4. sierpnia, o godzinie 19:00 w Parafialnym Domu Kultury (ul. Zamojska 8).

05.05.2015 Zebranie Rady Osiedla

Na dzisiejszym zebraniu Rady Osiedla poruszone zostały m.in. poniższe tematy:

– Kwestia gazyfikacji Brzezinki – zostaną zorganizowane dyżury Rady Osiedla w Parafialnym Domu Kultury celem wypełnienia i złożenia wniosków i ankiet dotyczących przyłączenia do sieci gazowej.

– Dalsze ustalenia dotyczące rewitalizacji lasu Fazanica i utworzenia w nim ścieżek spacerowych.

– Do tzw. „budżetu obywatelskiego” na rok 2016 zgłoszono projekt rewitalizacji terenu zielonego przy ulicach: Łódzkiej, Rzeszowskiej, Gnieźnieńskiej i Olsztyńskiej i utworzenia siłowni na wolnym powietrzu, wraz ze ścieżkami i ozdobną zielenią. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, to głosowanie obywatelskie odbędzie się w czerwcu.

– Wstępne ustalenia organizacyjne dotyczące Dożynek 2015. W tym roku Dożynki odbędą się w niedzielę, 13. września.

– Relacja z kwietniowego spotkania z Seniorami z dzielnicy.

– Podsumowanie organizacji Rowerowej Gry Miejskiej i bazy w Brzezince.

Następne zebranie odbędzie się we wtorek, 2. czerwca, o godzinie 19:00 w Parafialnym Domu Kultury.

08.04.2015 Zebranie Rady Osiedla

Zebranie Rady Osiedla – omawiane były m.in. poniższe tematy:

– Wstępny projekt gazyfikacji całej Brzezinki jest w przygotowaniu i powinien być gotowy do końca roku. Pierwsze prace uwzględniają roboty przy ulicach: Radomskiej, Siedleckiej,Zakopiańskiej, Koszalińskiej, Kieleckiej i Sopockiej. O sprawie będziemy jeszcze informować.

– We wtorek, 28. kwietnia, odbędzie się Dzień Seniora. Rozpocznie się mszą święta w kościele o godzinie 16:00, a następnie poczęstunkiem dla osób w wieku 65+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Brzezince.

– Inwestycja utworzenia ronda zamiast skrzyżowania ulic Kozielskiej i Wyczółkowskiego została przesunięta przez Miasto Gliwice na rok 2016.

– Opracowano pierwsze wstępne projekty zagospodarowania skweru zielonego przy ulicach: Łódzkiej, Olsztyńskiej, Gnieźnieńskiej i Rzeszowskiej. Rewitalizacja zakłada uzupełnienie skweru o alejki, drzewa i rośliny ozdobne, klomby, sprzęty sportowe (tzw. siłownia na wolnym powietrzu) itp.

– W sobotę, 18. kwietnia organizowana jest w Gliwicach Rowerowa Gra Miejska, a jeden z przystanków znajdować się będzie na boisku RKS Fortuna Gliwice.

Następne zebranie Rady Osiedla odbędzie się 5. maja (wtorek) o godzinie 19:00 w sali Rady w Parafialnym Domu Kultury (ul. Zamojska 8).

10.03.2015 Zebranie Rady Osiedla

– Dyskusja dot. propozycji planu zagospodarowania przestrzennego działki u zbiegu ulic Kozielskiej i Wyczółkowskiego. Rada Osiedla, opierając się na opinii grupy ok. 200 Mieszkańców Brzezinki, podtrzymuje negatywne stanowisko w sprawie utworzenia terenu usługowego w ww. miejscu.

– Podsumowanie propozycji do tegorocznego „budżetu obywatelskiego”. Rada Osiedla zgłosi projekt utworzenia terenu rekreacyjnego wraz z siłownią na wolnym powietrzu.

– Prawdopodobnie pierwsze prace związane z gazyfikacją całej Brzezinki ruszą przed końcem bieżącego roku.

– Kwestia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na ulicach sąsiadujących ze szkołą.

– Propozycja utwardzenia nawierzchni przystanku autobusowego Brzezinka Kielecka, wraz z jego doświetleniem.

– Sprawy związane z działalnością Klubu Seniora.

– Sprawy organizacyjne pomocy dla klubu RKS Fortuna Gliwice.


03.02.2015 Zebranie Rady Osiedla

– Dyskusja dotycząca proponowanego nowego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Brzezinki na północ od ul. Kozielskiej i wschód od ul. Bydgoskiej. Rada Osiedla złoży protest odnośnie propozycji nowego terenu usługowego (przy ulicach Kozielskiej, Przemyskiej i Łódzkiej) oraz zaproponuje pozostawienie terenu zielonego wraz z jego reorganizacją. Sugeruje się, aby Mieszkańcy również złożyli uwagi dotyczące tego terenu do Urzędu Miasta.

– Rada Osiedla złoży wniosek o poprawę oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym Brzezinka Kielecka, proponując postawienie nowego słupa oświetleniowego.

– Kwestia zgłoszenia propozycji do budżetu obywatelskiego 2015. Rada Osiedla przeprowadzi konsultacje społeczne z Mieszkańcami Brzezinki i wybierze propozycje inwestycji pod głosowanie w tym roku.

– Analiza prognozy środowiskowej Planu Zagospodarowania i propozycje wniesienia poprawek.

– Dyskusja dotycząca organizacji zajęć dla Klubu Seniora. Rada Osiedla złoży wniosek o sfinansowanie zajęć dla naszych Seniorów.

– Sprawy organizacyjne spotkania przedsiębiorców z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Prezydentem miasta i Radą Osiedla. Poruszona zostanie kwestia współpracy ze społecznością Brzezinki.

– Podsumowanie imprezy „Babski Comber 2015”.

Następne zebranie Rady Osiedla Brzezinka odbędzie się 3. marca (wtorek) o godzinie 19:00 w Parafialnym Domu Kultury (ul. Zamojska 8).


 

13.01.2015 Zebranie Rady Osiedla

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Osiedla w Brzezince poruszone zostały m.in. poniższe kwestie:

– Wysłuchanie wniosków Mieszkańców ulicy Lubelskiej dotyczących stanu nawierzchni drogi i towarzyszących jej rowów, hałasu z autostrady A4, prędkości pojazdów na ulicy i zalewania posesji przez wodę płynącą z pól.
Rada Osiedla dokona wizji lokalnej i sporządzi stosowne pisma dotyczące poprawy jakości nawierzchni i rowów oraz odwodnienia pól, propozycji budowy ekranów akustycznych od strony autostrady A4, wzmożenia kontroli prędkości pojazdów oraz propozycji zakazu ruchu ciężarowego.

– Kwestia gazyfikacji Brzezinki – Rada Osiedla oczekuje na wyniki analizy Polskiej Spółki Gazownictwa, które mają nadejść w lutym. Proces gazyfikacji dzielnicy może być kwestią co najmniej najbliższych pięciu lat.

– Rada Osiedla podjęła decyzję o priorytetyzacji ulic wymagających uzupełniania oświetlenia drogowego. Na pierwszym miejscu postawiono problem ulicy Wałbrzyskiej. Docelowo działaniem objęte będą wszystkie wymagające tego ulice (Wałbrzyska, Sandomierska, Puławska, Augustowska i Białostocka), jednak by zapewnić działanie ze strony miasta wnioski będą składane osobno, po kolei.

– Zostanie także skierowany wniosek o uzupełnienie oświetlenia drogowego i doświetlenie przystanków autobusowych Brzezinka Kielecka oraz Brzezinka Droga Do Łabęd.

– Dalsza dyskusja i interwencja w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zalewania przez wodę deszczową domów przy ul. Radomskiej.

– Dyskusja dotycząca spraw bieżących klubu RKS Fortuna Gliwice.

– Podsumowanie zorganizowanego Sylwestra 2014 oraz najbliższych nadchodzących imprez na terenie Brzezinki (Bal Strażaków i Konstruktorów, Babski Comber).

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 3. lutego 2015 r. o godzinie 19:00 w Parafialnym Domu Kultury w Brzezince.

Share Button