Zebrania Rady 2014

24.07.2014     Zebranie Rady Osiedla

Na ostatnim zebraniu Rady Osiedla poruszany były m.in. poniższe tematy

– relacja z przebiegu sprawy związanej z produkcją przez zakład Kirchhoff przykrych zapachów. Dyrekcja zakładu podjęła decyzje inwestycyjne, które wdroży w najbliższych miesiącach.

– kwestie organizacyjne Dożynek 2014 w Brzezince, opracowanie programu, podział zadań organizacyjnych. Dożynki odbędą się w weekend 13. i 14. września.

– dyskusja o postępującej gazyfikacji Brzezinki. Cała ul. Radomska będzie objęta gazyfikacją.

18.07.2014     Przykre zapachy i zakład Kirchhoff

Rada Osiedla Brzezinka pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych Mieszkańców osiedla o przebiegu sprawy związanej z wydzielanymi przez zakład Kirchhoff przykrymi zapachami. Poniżej przedstawiamy korespondencję Dyrektora Zarządzającego firmy do Mecenasa Tomasza Włoczyka, wraz z zapisem podjętych kroków.

10547482_659556947465182_8966812857483647284_n10502489_659556964131847_1353436122809432385_n 10351900_659556950798515_8164611338228975142_n 10448640_659556960798514_5631488038841155735_o


 

3.06.2014     Posiedzenie Rady Osiedla Brzezinka

Na posiedzeniu Rady Osiedla z dnia 3.06.2014 poruszane były m.in. następujące tematy:- Dyskusja dotycząca propozycji zagospodarowania przestrzennego placu w sąsiedztwie ulic: Łódzkiej, Rzeszowskiej, Gnieźnieńskiej i Olsztyńskiej. Rada Osiedla zdecydowała się wstrzymać wykonanie złożonego wniosku w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, tym samym zawiesza propozycję budowy remizy OSP w tym miejscu. Kwestia zagospodarowania tego placu będzie podejmowana na kolejnych zebraniach Rady.

– Podsumowanie postępowania w sprawie emisji hałasu i substancji zapachowych przez zakład Kirchhoff. Są pierwsze pozytywne skutki interwencji – temat będzie kontynuowany. Rada Osiedla zapoznała się z podobnymi opiniami Mieszkańców dotyczącymi zakładu NGK Ceramics.- Rada Osiedla przygotuje poradnik dla Mieszkańców dotyczący m.in. zbiórek odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz przyjaznych zachowań sąsiedzkich.

– Kwestia postępującej gazyfikacji części Brzezinki – Rada wystąpiła z pismem do Polskiej Spółki Gazownictwa z prośbą rozważenia możliwości przyłączenia całej Brzezinki do sieci gazowej.

– Organizacja Klubu Seniora w Brzezince we współpracy z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

– Dożynki Miejskie 2014 odbędą się jednak w Ostropie. W Brzezince odbędą się Dożynki lokalne – 13. – 14. września 2014 r.


 

30.05.2014     Spotkanie Rady Osiedla z Mieszkańcami Brzezinki

protokol

 

 

W dniu dzisiejszym, 30.05 o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie Rady Osiedla z Mieszkańcami Brzezinki dotyczące propozycji zagospodarowania działki w sąsiedztwie ulic Łódzkiej, Rzeszowskiej, Olsztyńskiej i Gnieźnieńskiej. Protokół ze spotkania.


 

8.05.2014     Posiedzenie Rady Osiedla Brzezinka

Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla Brzezinka dyskutowane były m.in. poniższe tematy:– Relacja z ostatnich wydarzeń: Dzień Seniora, Festyn Strażacki, spotkanie Mieszkańców z Prezydentem Miasta.- Propozycja założenia w Brzezince Klubu Seniora, w celu aktywizacji i integracji Mieszkańców w wieku 60+. Miejscem spotkań będzie Parafialny Dom Kultury.- Podsumowano spotkanie Mieszkańców ul. Sopockiej z zarządem zakładu Kirchhoff w sprawie produkowanych zanieczyszczeń. Rada Osiedla składa wniosek do kancelarii adwokackiej o dalsze postępowanie w sprawie narażenia Mieszkańców na uszczerbek na zdrowiu.– Rada Osiedla zaplanowała spotkanie z Mieszkańcami ulic Łódzkiej, Rzeszowskiej, Olsztyńskiej i Gnieźnieńskiej w sprawie propozycji i projektu budowy nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince oraz strefy rekreacji dla Mieszkańców. Spotkanie odbędzie się 30.05.2014 o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (ul. Płocka 16). Mieszkańcy w/w ulic powiadomieni zostaną listownie.- Omówiono kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kozielskiej. Rondo w miejsce skrzyżowania ulic Kozielskiej i Wyczółkowskiego powstanie w 2015 roku. Rada Osiedla wnioskuje o więcej patroli policji i straży miejskiej celem kontroli prędkości pojazdów.

– Ustalono termin Dożynek 2014 w Brzezince na dni 13. i 14. września 2014.

– Rada Osiedla złoży wniosek o remont placu zabaw przy Parafialnym Domu Kultury w ramach konkursu organizowanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Share Button