Wyprzedaż Garażowa i rodzinny turniej piłki nożnej (26.09.2020)

Rada Dzielnicy Brzezinka zaprasza na pierwszą w Brzezince Wyprzedaż Garażową! Zachęcamy wszystkich Mieszkańców Brzezinki do wzięcia udziału i wystawienia dowolnych przedmiotów na wyprzedaż. Regulamin akcji udostępniamy osobno. W godzinach 10:00 – 14:00 zapraszamy na boisko sportowe przy ul. Radomskiej 132. W ramach imprezy odbędzie się również Rodzinny Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Klub Sportowy Gliwice-Brzezinka.

Poniżej Regulamin Wyprzedaży garażowej.

REGULAMIN WYPRZEDAŻY GARAŻOWEJ W GLIWICACH – BRZEZINCE

Ogólne:

1. Wyprzedaż Garażowa, zwana dalej „WG” jest inicjatywą społeczną zrzeszającą lokalnych mieszkańców i wspierającą aktywne spędzanie czasu poza domem.

2. Teren, na którym odbywa się WG jest własnością Miasta Gliwice i jest on udostępniony nieodpłatnie na czas trwania WG, każdy uczestnik WG ponosi indywidualną odpowiedzialność za ewentualne szkody, których dokona.

3. Uczestnik przez fakt uczestniczenia w WG potwierdza, że zapoznał się treścią w/w regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Sprzedający:

1. Sprzedającym może być każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką osoby dorosłej. Szczególnie zapraszamy całe rodziny z dziećmi.

2. Sprzedający sami przygotowują swoje rzeczy do sprzedaży, pobierają pieniądze od kupujących i wydają rzeczy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy, ich jakość oraz stan.

3. Zabrania się sprzedaży wszelkich produktów wymagających koncesji/zezwoleń, leków, alkoholu, papierosów i innych używek, a także produktów spożywczych i kosmetyków lub środków czystości.

4. Zabrania się sprzedaży komercyjnej i hurtowej.

5. Osoby, które nie dostosują się do zakazów będą proszone o opuszczenie terenu WG.

6. Sprzedający zachęcani są do zaopatrzenia się w składane, przenośne stoliki do rozłożenia swoich rzeczy lub do wykorzystania do tego celu koców, plandek, bagażników samochodów, itp.

7. Ustalanie cen jest wyłączną decyzją sprzedającego, jednak organizatorzy zachęcają do dużej elastyczności – również do nieodpłatnego przekazywania rzeczy.

8. Sprzedający będą mieli możliwość przywiezienia rzeczy tylko w dzień wyprzedaży, od godziny 9:00 oraz zobowiązuje się do zabrania swoich rzeczy najpóźniej do godziny 14:30.

9. Po zakończeniu wyprzedaży każdy sprzedający jest proszony o dokładne posprzątanie swojego stanowiska. Śmieci prosimy zabrać ze sobą.

Kupujący:

1. Kupującym może zostać każdy odwiedzający WG. Osoby nietrzeźwe będą proszone o opuszczenie terenu na którym jest organizowana WG.

2. Kupujący ustala warunki sprzedaży, cenę i informacje o produkcie bezpośrednio ze sprzedającym i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości.

3. Kupujący musi zabrać swoje nabyte dobra ze sobą.

Share Button