Strażacy podsumowali 2018 rok

Początek nowego roku to zawsze czas na podsumowanie roku ubiegłego. Jaki był ten 2018 rok dla naszej jednostki?

W roku 2018 nasza jednostka brała udział łącznie w 167 wyjazdach do zdarzeń. Dla porównania – w roku 2017 wszystkich akcji było 121. Nasza OSP wyjeżdżała między innymi do takich zdarzeń jak


: pożary, wypadki i kolizje komunikacyjne, zalane domy i piwnice, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych, usuwanie plam substancji ropopochodnych, zabezpieczenia imprez masowych, wiatrołomy, zerwane przewody, zabezpieczenie rejonu operacyjnego, alarmy fałszywe w dobrej wierze i alarmy monitoringów przeciwpożarowych.

W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu wielu imprez masowych odbywających się na terenie Miasta Gliwice, przede wszystkim na nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice. Zorganizowaliśmy III Strażacki Festyn Sportowy dla Dzieci i wciąż aktywnie uczestniczyliśmy w akcji honorowego krwiodawstwa, rozwijając nasz Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Nadziei”. Wsparliśmy takie akcje charytatywne jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Szlachetna Paczka. Na Dzień Dziecka odwiedziliśmy dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 43 w Gliwicach-Brzezince. Uczestniczyliśmy w X Zlocie Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show w Główczycach, a także w festynie strażackim w Gliwicach-Ostropie.

W maju 2018 roku podczas obchodów Dnia Strażaka nasza jednostka odebrała sztandar OSP, który od tego czasu uczestniczy podczas ważnych uroczystości i świąt. W konkursie zorganizowanym przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych „Liderzy Społeczni 2017” otrzymaliśmy nagrodę w kategorii „Organizacja Roku 2017” za całokształt naszej działalności w roku poprzedzającym.

Wiele czasu poświęciliśmy na regularne ćwiczenia i podwyższanie naszych kwalifikacji i umiejętności. Nasze Druhny i Druhowie przeszli specjalistyczne szkolenia m.in. z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także kurs dowódców OSP zorganizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Dwoje naszych Druhów przeszło również kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP zasilając naszą jednostkę o strażaków zdolnych do wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych.
W poczet Członków OSP przyjęliśmy dwie nowe osoby, a także czworo nowych Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. MDP uczestniczyła w regularnych spotkaniach i ćwiczeniach, a także w wycieczce do wioski indiańskiej w Karchowicach.

Wszystkich wydarzeń w roku 2018 było znacznie więcej i nie sposób ich tu wypisać… Trzeba z nadzieją patrzeć na ten nowy – 2019 rok i czekać, co nam przyniesie.

Share Button