Składanie wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Przypominamy – do 27.07.2020r. możliwe jest składanie wniosków na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie w kolejnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Na ostatnim posiedzeniu Rady Dzielnicy Brzezinka zatwierdzono propozycje projektów. Rada Dzielnicy przychyliła się do propozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince, by złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany zużytych ubrań bojowych, w których Strażacy wyjeżdżają na co dzień do akcji. Nadto Rada złoży wniosek o doposażenie placu zabaw przy ul. Łódzkiej w altany i leżaki, a także zakup namiotów do wykorzystania na imprezach dzielnicowych.

Share Button