Skład Rady

Skład Rady Osiedlowej – kadencji 2013-2015

Poloczek Teresa
Przewodniczący Rady Osiedlowej
Żur Andrzej
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedlowej
Czapla Krzysztof
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Spyrka Gerard
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
Szumilas Czesław
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Chodorowski Andrzej
Ciężobka Grażyna
Czapla Mariusz
Kapek Marcin
Kogut Grzegorz
Kruczek Monika
Lutogniewska Ewa
Mermon Artur
Szczygielski Henryk
Widuch Julia

Share Button