Podsumowanie roku 2019 przez OSP Gliwice-Brzezinka

Zawsze początek roku to czas na podsumowanie roku poprzedniego. Zerknijmy więc, jaki był ten 2019 rok dla naszej jednostki.

W roku 2019 nasza jednostka uczestniczyła łącznie w 176 wyjazdach do zdarzeń. Aby porównać – w roku 2018 wszystkich akcji było 167, a rok wcześniej 121. Nasza OSP wyjeżdżała między innymi do takich zdarzeń jak: pożary, wypadki i kolizje komunikacyjne, zalane domy i piwnice, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych, usuwanie plam substancji ropopochodnych, zabezpieczenia imprez masowych, wiatrołomy, zerwane przewody, zabezpieczenie rejonu operacyjnego, zabezpieczenie lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, alarmy fałszywe w dobrej wierze i alarmy monitoringów przeciwpożarowych.

W roku 2019 uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu przeciwpożarowym wielu imprez masowych odbywających się na terenie Miasta Gliwice, głównie na hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice. Nasi Strażacy brali udział w wielu ćwiczeniach sprawnościowych i pożarniczych. Zorganizowaliśmy IV Strażacki Festyn Sportowy dla Dzieci. Nadal uczestniczyliśmy w akcji honorowego krwiodawstwa, rozwijając nasz Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Nadziei”. Jak co roku wsparliśmy takie akcje charytatywne jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Szlachetna Paczka. Braliśmy udział w XI Zlocie Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show w Główczycach oraz Dniu Dziecka zorganizowanym przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. W maju zeszłego roku wzięliśmy udział w pierwszym miejskim Dniu Strażaka ziemi gliwickiej, a w marcu w uroczystościach upamiętniających setną rocznicę pożaru w kinie Kapitol w Gliwicach.

Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza po raz pierwszy w historii naszej jednostki wystartowała w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych ziemi gliwickiej w Chechle.

Wiele czasu wolnego poświęciliśmy na regularne ćwiczenia i podwyższanie naszych kwalifikacji i umiejętności. Jeden nasz Druh przeszedł również podstawowy strażaka-ratownika OSP zasilając naszą jednostkę o kolejnego Strażaka zdolnego do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W ubiegłym roku na stanowisku Naczelnika OSP doszło do zmiany i tak wieloletniego Naczelnika Jana Kocura zastąpił nowy – Henryk Żur.

W poczet Członków OSP przyjęliśmy jedną osobę, która ukończyła szkolenie MDP, a także jednego nowego Członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. MDP uczestniczyła w regularnych zajęciach dydaktycznych oraz w wycieczce do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gliwicach-Łabędach.

Wszystkich wydarzeń w roku 2019 było oczywiście znacznie więcej i nie da się wszystkiego opisać… lecz z nadzieją patrzymy na ten 2020 rok 🙂

Share Button