Ogłoszenia parafialne i intencje mszy (3 – 10.05.2020)

W związku z zaistniałą sytuacją prezentujemy intencje mszalne i ogłoszenia parafialne kościoła pw. Św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince na okres od dnia 3.05.2020r. do dnia 10.05.2020r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Biskupa Gliwickiego – w kościele w Brzezince od dnia 20.04.2020r. w nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 26 osób, które siadać mogą jedynie w miejscach zaznaczonych na ławkach kartką, w maseczkach zasłaniających usta i nos.

Ogłoszenia parafialne oraz intencje mszalne:

Share Button

Dożynki 2020 odwołane

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, Rada Dzielnicy informuje, że tegoroczne Dożynki 2020 – Święto Plonów zostały odwołane.

Share Button

Ogłoszenia i intencje mszalne (od 26.04 – 3.05)

W związku z zaistniałą sytuacją prezentujemy intencje mszalne i ogłoszenia parafialne kościoła pw. Św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince na okres od dnia 26.04.2020r. do dnia 03.05.2020r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Biskupa Gliwickiego – w kościele w Brzezince od dnia 20.04.2020r. w nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 26 osób, które siadać mogą jedynie w miejscach zaznaczonych na ławkach kartką, w maseczkach zasłaniających usta i nos.

Ogłoszenia parafialne oraz intencje mszalne:

Share Button

Informacja o budowie parku linowego na skwerze zielonym

Rada Dzielnicy Brzezinka przekazuje informację z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Stosownie do Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4.02.2010 r. w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady Miasta oraz radami dzielnic w sprawach kluczowych dla mieszkańców dzielnic oraz do Zarządzenia nr 28/14 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady Miasta oraz radami dzielnic, Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku bieżącym została wykonana koncepcja budowy parku linowego dla dzieci na terenie pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską i Rzeszowską.

Rada Dzielnicy otrzymała plan zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Share Button

Ogłoszenia i intencje mszalne od 19.04 – 26.04

W związku z zaistniałą sytuacją prezentujemy intencje mszalne i ogłoszenia parafialne kościoła pw. Św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince na okres od dnia 19.04.2020r. do dnia 26.04.2020r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Biskupa Gliwickiego – w kościele w Brzezince od dnia 20.04.2020r. w nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 26 osób, które siadać mogą jedynie w miejscach zaznaczonych na ławkach kartką, w maseczkach zasłaniających usta i nos.

Ogłoszenia parafialne oraz intencje mszalne:

Share Button

Ogłoszenia parafialne i intencje mszy (12-19.04)

W związku z zaistniałą sytuacją prezentujemy intencje mszalne i ogłoszenia parafialne kościoła pw. Św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince na okres od dnia 12.04.2020r. do dnia 19.04.2020r.

Ogłoszenia parafialne:

Intencje mszalne:

Share Button

Powstanie chodnik na Kozielskiej (Brzezinka – Stare Gliwice)

Aż dziesięciu chętnych wykonawców, stanęło do przetargu na budowę drogi dla rowerów i chodnika dla pieszych, które połączą Stare Gliwice i Brzezinkę. Na blisko 350 metrowym odcinku powstanie droga rowerowa o szerokości 2,5 m oddzielona od jezdni pasem zieleni.

Wzdłuż drogi rowerowej powstanie chodnik dla pieszych. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po sprawdzeniu ofert i wyłonieniu firmy wykonawczej, która na budowę będzie miała 7 miesięcy od chwili podpisania umowy. W siedzibie Zarządu Dróg Miejskich otwarto oferty wykonawców, którzy zgłosili chęć realizacji zadania. Po sprawdzeniu dokumentacji wyłoniona zostanie firma, która zrealizuje inwestycję.

Share Button

Ogłoszenia parafialne i intencje mszy (od 5.04 do 12.04)

W związku z zaistniałą sytuacją prezentujemy intencje mszalne i ogłoszenia parafialne kościoła pw. Św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince na okres od dnia 5.04.2020r. do dnia 12.04.2020r.

Ogłoszenia parafialne:

Intencje mszalne:

Share Button

Intencje mszalne i ogłoszenia parafialne (29.03 – 5.04)

W związku z zaistniałą sytuacją prezentujemy intencje mszalne i ogłoszenia parafialne kościoła pw. Św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince na okres od dnia 22.03.2020r. do dnia 29.03.2020r.

Ogłoszenia parafialne:

Intencje mszalne:

Share Button

Spowalniacze ruchu już na ulicy Lubelskiej

Na ulicy Lubelskiej Zarząd Dróg Miejskich zrealizował inwestycję związaną z instalacją dwóch spowalniaczy ruchu drogowego. Na tę chwilę powstały dwa stałe spowalniacze ruchu.

Share Button