Ogłoszenie Prezydenta Miasta

mapaPamiętacie jak niedawno wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Brzezinki?
Otóż, ostatnio ukazało się ogłoszenie Prezydenta Miasta o ponownym wyłożeniu do wglądu tegoż planu – tym razem jednak wyłożenie dotyczy jedynie fragmentów planu. Obszary te zaznaczono na czerwono.

Z ważnych terminów:
5 października – o godz. 16:00 w sali 254 Urzędu Miejskiego odbędzie się dyskusja publiczna nad projektem planu
22 października – ostateczny termin składania uwag do projektu planu

Pod poniższym linkiem znajdziecie ogłoszenie prezydenta wraz z tekstem i rysunkiem planu
http://bip.gliwice.eu/strona=10522,2458

RO Gliwice-Brzezinka

Share Button