Komunikat

Stowarzyszenie Mieszkańców „Brzezinka Razem” ponownie pragnie poinformować Mieszkańców naszego Osiedla, że teren placu między ul. Łódzką, Gnieźnieńską, Olsztyńską i Rzeszowską jest przeznaczony i zostaje zagospodarowany wyłącznie dla celów: placu zabaw dla dzieci i terenu aktywności sportowo – ruchowej dorosłych.

W żadnym przypadku nie będzie przeznaczony na stworzenie miejsca masowych spotkań mieszkańców.

Dlatego też apelujemy o rozwagę przy popieraniu wystąpień niektórych osób do władz Miasta Gliwice, w których wskazuje się na zagrożenie utworzenia na tym placu miejsca dla imprez masowych – jako całkowicie bezprzedmiotowych i opartych na braku wiedzy bądź błędnych informacjach.

Share Button