Kandydat z naszej dzielnicy do Rady Miasta

Nazywam się Andrzej Chodorowski. Mam 28 lat i od urodzenia jestem Mieszkańcem Gliwic. Czuję się silnie związany z tym miastem i z nim wiążę swoją przyszłość. Zależy mi na jego rozwoju i mocnej pozycji w regionie.

Już ponad 22 lata zamieszkuję spokojne osiedle Brzezinka. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Socjologia o prekursorskiej specjalizacji Studia Miejskie.

Społecznie działam od roku 2006 w różnorakich stowarzyszeniach. W latach 2013 – 2015 pełniłem mandat radnego Rady Osiedla Brzezinka w Gliwicach.
Od 2013 roku jestem także Strażakiem-Ratownikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince, a także Sekretarzem Zarządu tej jednostki. Aktywnie działam w Stowarzyszeniu „Brzezinka Razem”, gdzie również pełnię funkcję Sekretarza. Do Rady Miasta w Gliwicach kandydowałem już w 2010 roku. Uważam, że Mieszkańcy miasta powinni mieć bezpośredni kontakt ze swoim radnym. Dlatego właśnie chcę być Państwa głosem w Radzie Miasta. To my – Mieszkańcy – tworzymy przestrzeń społeczną miasta, włączmy się więc w proces zarządzania jego rozwojem.

Jakie działania uważam za konieczne?

  • Dbałość o bezpieczeństwo Mieszkańców, przede wszystkim przeciwpożarowe, poprzez wspieranie i doposażanie gliwickich Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Uporządkowanie reklam i szyldów reklamowych w ścisłym centrum miasta,
    Zwiększenie ilości tras rowerowych oraz modernizacja już istniejących,
  • Usprawnienie systemu komunikacji miejskiej poprzez lepszą koordynację kursów i rozwój linii nocnych,
  • Dbanie o interesy mniejszych dzielnic, oddalonych od centrum – rozwój lokalnych społeczności, wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych i sportowych, budowa miejsc spotkań dla Mieszkańców, m.in. placów, siłowni i skwerów.
  • Zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej,
  • Działania na rzecz promocji miasta w regionie,
  • Niezbędne remonty dróg, chodników oraz budowa parkingów.
  • Wspieranie lokalnych klubów sportowych przez miasto.

Profil na FB TUTAJ

Zadbajmy by nasza dzielnica miała godnego przedstawiciela

w Radzie Miasta. Oddajmy głos : Lista 18, okręg 1, miejsce 7.

Share Button