Informacja o budowie parku linowego na skwerze zielonym

Rada Dzielnicy Brzezinka przekazuje informację z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Stosownie do Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4.02.2010 r. w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady Miasta oraz radami dzielnic w sprawach kluczowych dla mieszkańców dzielnic oraz do Zarządzenia nr 28/14 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady Miasta oraz radami dzielnic, Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku bieżącym została wykonana koncepcja budowy parku linowego dla dzieci na terenie pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską i Rzeszowską.

Rada Dzielnicy otrzymała plan zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Share Button