Gospodarka Odpadami

01Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

telefon: (32) 231-30-42, 32 231-30-41
faks: (32) 231-27-25 email: boi@um.gliwice.pl

Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubskiej 2, Gliwice

telefon: (32) 238 08 58       http://www.segreguj.gliwice.eu


HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016-2017r.

1. Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych  w zabudowie jednorodzinnej. pobierz PDF
2. Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w workach koloru żółtego, zielonego i niebieskiego w zabudowie jednorodzinnej oraz BIO. pobierz PDF
3. Wykaz punktów przyjmowania odpadów dla mieszkańców Gliwic. pobierz PDF
4. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla indywidualnych mieszkańców  Miasta Gliwice zlokalizowany na terenie Remondis Gliwice Sp. z o.o.
przy ul. Kaszubskiej 2 w Gliwicach.

pobierz PDF

5. Instrukcja bezpiecznego korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. pobierz PDF

03

Share Button