Gospodarka Odpadami

01Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

telefon: (32) 231-30-42, 32 231-30-41
faks: (32) 231-27-25 email: boi@um.gliwice.pl

Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubskiej 2, Gliwice

telefon: (32) 238 08 58       http://www.segreguj.gliwice.eu


HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018-2019r.

1. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz mycia i dezynfekcji pojemników – zabudowa jednorodzinna w roku 2018  pobierz PDF
2. Wykaz punktów przyjmowania odpadów dla mieszkańców Gliwic. pobierz PDF
3. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla indywidualnych mieszkańców  Miasta Gliwice zlokalizowany na terenie Remondis Gliwice Sp. z o.o.
przy ul. Kaszubskiej 2 w Gliwicach.

pobierz PDF

4. Instrukcja bezpiecznego korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. pobierz PDF

03

Share Button