„Brzezinka Razem”

Brzezinka razem

W związku z brakiem nowej Rady Osiedla w naszej dzielnicy pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców, iż członkowie byłej Rady z dniem 15.12.2015 wystąpili o zarejestrowanie w mieście stowarzyszenia zwykłego o nazwie „Brzezinka Razem”. Decyzją władz miasta Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Od teraz będzie ono reprezentować Mieszkańców i przedstawiać istotne dla dzielnicy sprawy przed władzami miejskimi, jako zamiennik Rady Osiedla  Brzezinka Razem będzie naturalną kontynuacją działalności dotychczasowej Rady Osiedla tak, aby nasza dzielnica nie utraciła głosu w mieście. Stowarzyszenie zostanie rozwiązane z dniem powołania nowej Rady Osiedla.

stowa

Share Button