1% podatku dla Strażaków z OSP

ak zawsze w pierwszym kwartale roku – trwa okres, kiedy to rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Przy rozliczaniu zeznania podatkowego PIT warto poświęcić dosłownie parę sekund, aby wesprzeć naszą lokalną Ochotniczą Straż Pożarną w Gliwicach-Brzezince. Strażacy z naszej dzielnicy zachęcają do oddania 1% podatku na rzecz działalności swojej jednostki, co pozwoli im zakupić nowy sprzęt i polepszyć zakres swoich działań. Oni zawsze dają z siebie 100% – przekażmy im ten 1%.

Wystarczy postąpić zgodnie z

instrukcją na ulotce i w rozliczeniu finansowym za 2018 rok (PIT-37), w rubryce „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” należy podać poniższe dane:

„Nazwa OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1,
NIP 526-025-14-11, KRS 0000116212, nr rachunku: Bank PKO SA 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359

CEL: Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach – Brzezince, ul. Zamojska 8, 44-164 Gliwice”

Share Button